Danh sách truyện của nhóm

Có 7 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. The call of Cthulhu 7 52415 16
7. Yami ni hau mono 2 4510 1
1