Shirokami Team


Chúng mình có 2 đứa thôi và dịch theo sở thích với tuỳ hứng emo

 

Theo dõi chúng mình tại đây nhé: https://www.facebook.com/ShirokamiTeam

Tên đăng nhập Chức vụ
Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1