Sora JR Translation

Leader: Sora JR

Tham gia nhóm


Fanpage của nhóm: https://www.fb.com/sorajr.trans
Kênh hướng dẫn edit manga của đồng chí Minhchat: 
~ https://www.fb.com/editmangaa
~ https://www.youtube.com/c/editmanga
Font mình Việt hóa để sử dụng cho truyện tranh: https://sjfont.cyou/
Giao lưu cùng group Edit truyện tranh: https://www.fb.com/groups/edittruyentranh/
Hội đọc truyện tranh Kindle: https://www.fb.com/groups/AmazonKindle/
Nhận mua và bẻ hộ raw Nhật free công! https://j2c.cc/Sora-JR-mua-raw

Tên đăng nhập Chức vụ
1. Sora JR Leader
2. minhchat Thành viên
3. MiSo Touch Thành viên
4. wfISOnIn Thành viên
5. Chây Si Thành viên
6. Đạo hàm Thành viên
7. Se_n_yo_u Thành viên
Có 12 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Hoshi Mamoru Inu 13 27851 23
2. Seizon Life 24 94945 100
5. Parasyte Full Color 12 31228 15
6. A Call From Yukio 1 5073 13
8. Shoudou 1 4302 13
9. Meshinuma 24 85882 102
10. Yokohama Shopping Trip 27 32050 86
11. See You Again 1 1834 8
1