Danh sách truyện của nhóm

Có 17 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

6. Sweet Bitter 1 16945 4
8. Konyakusei 5 17110 4
9. Bye Bye Liberty 3 20877 2
10. Amefuri Rhapsody 1 15720 2
12. OKYU NO TRINITY 1 11587 5
13. Share Kiss Love 6 30759 5
1