Danh sách truyện của nhóm

Có 12 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cupid’s Chocolates 20 153320 15
5. Psychometry 16 100471 4
6. Yukarism 2 25904 1
7. Glass no Megami 27 1113705 150
8. Magic Destroy 10 26135 6
9. Tổng Tài Là Gay 1 11888 34
10. Love Is Blind 1 17279 16
11. My Office 82 585328 62
1