Danh sách truyện của nhóm

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cupid’s Chocolates 20 150054 15
5. Psychometry 16 99236 4
6. Yukarism 2 25151 1
7. Glass no Megami 27 1107357 150
8. Magic Destroy 10 25488 6
9. Tổng Tài Là Gay 1 11397 34
10. Love Is Blind 1 15908 15
11. My Office 82 577567 62
1