Danh sách truyện của nhóm

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cupid’s Chocolates 20 146879 15
5. Psychometry 16 97999 4
6. Yukarism 2 24531 1
7. Glass no Megami 27 1096797 150
8. Magic Destroy 10 24995 6
9. Tổng Tài Là Gay 1 10956 34
10. Love Is Blind 1 13955 13
11. My Office 82 565706 62
1