Danh sách truyện của nhóm

Có 9 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. inu wo kau 6 24287 19
3. Yuki to Sumi 3 35616 55
4. 1/11 14 119270 156
5. rough sketch senpai 25 157434 302
6. Kokou no Hito 66 307011 234
8. Sleepy barmaid 17 49907 74
9. Bartender 169 1111435 532
1