Danh sách truyện của nhóm

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ningyo Rhapsody 1 1996 7
4. Shikaku 1 3333 7
5. Ruri Dragon 1 2779 14
6. Freesia 2 6242 5
8. Sasurai Emanon 26 31418 48
1