Yami blog


Dịch theo sở thích, dịch theo tâm trạng, dịch không giới hạnemoemo
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Change Idol 1 19615 8
3. I want her flower 1 15445 5
4. Magical change 2 21256 15
5. Josou gumo 1 20317 18
8. Magical Trans! 3 24164 32
1