Zuhana-Mirea Team


Lười là chân ái, có hứng thú thì mới dịch ( hoăc bị giục đến chạy trối chết):))
Luôn chào mừng thành viên mới~
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 18 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Norman x Emma 1 6993 0
5. Oneshot: Kamui:3 2 5564 3
11. Online- The Comic 6 7450 8
16. Nice to meet you 5 11815 0
17. Main X Enemy 2 7956 14
1