Dark Angels Group

Leader: Lê Thành Luân

Tham gia nhóm


một trong nhiều nhóm edit, trans truyện của Blogtruyen.com
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Lê Thành Luân Leader
Có 56 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Chess Isle 15 92986 39
3. Tista 9 45857 39
4. Mahou Sensou 2 45084 65
5. Black Bullet 4 75957 47
6. Nyotai-ka 39 1252974 337
7. Fantasista bản VIP 228 3142904 312
8. Duction Man 16 130710 108
9. Miku Plus 39 349201 299
10. Violinist of Hameln 13 50717 24
13. Seiken no Blacksmith 16 129817 94
14. Ani-Com 10 97007 42
15. Kakuriyo Monogatari 1 34456 17
16. Change 2!! 4 75450 68
17. TAL 109 294677 88
18. Hime dol! 7 68067 84
19. Oh, My God! 16 99508 123
20. Kannagi 3 35345 11
1 2 3