Fantasista bản VIP Lâu lâu đào mộ , huyền thoại thể loại bóng đá :)

truyện tranh Fantasista bản VIP
SƠ LƯỢC

Đây là bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng! chắc hẳn các fan của môn thể thao vua đều biết, và nay truyện đã được edit lại hoàn toàn mới với chất lượng tuyệt đẹp

Tên khác: Cầu thủ trong mơ - Vũ điệu trên sân cỏ

Tác giả: Kusaba Michiteru

Nguồn: Nanashi - AKira Gosho

Nhóm dịch: Dark Angels Group Nanashi

Thể loại: Comedy Sports

Đăng bởi: Akira Gosho Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 3298331 Theo dõi: 545

Update: 30/12/2019 00:33TỔNG HỢP (228 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Fantasista bản VIP Chap 222 [remake] 02/04/2014 02:49

Fantasista bản VIP Chap 221 [remake] 02/04/2014 02:47

Fantasista bản VIP Chap 220 [remake] 01/04/2014 12:26

Fantasista bản VIP Chap 219 [remake] 01/04/2014 12:26

Fantasista bản VIP Chap 218 [remake] 31/03/2014 16:47

Fantasista bản VIP Chap 217 [remake] 31/03/2014 16:47

Fantasista bản VIP Chap 216 [remake] 30/03/2014 15:29

Fantasista bản VIP Chap 215 [remake] 30/03/2014 15:28

Fantasista bản VIP Chap 214 [remake] 30/03/2014 15:27

Fantasista bản VIP Chap 213 [remake] 30/03/2014 15:27

Fantasista bản VIP Chap 212 [remake] 30/03/2014 15:26

Fantasista bản VIP Chap 211 [Remake] 28/03/2014 14:41

Fantasista bản VIP chap 210 [remake] 27/03/2014 13:07

Fantasista bản VIP chap 209 [remake] 27/03/2014 13:07

Fantasista bản VIP chap 208 [remake] 26/03/2014 08:27

Fantasista bản VIP chap 207 [remake] 26/03/2014 08:27

Fantasista bản VIP chap 206 [remake] 25/03/2014 11:50

Fantasista bản VIP chap 205 [remake] 25/03/2014 11:51

Fantasista bản VIP Chap 204 [remake] 24/03/2014 10:01

Fantasista bản VIP Chap 203 [remake] 24/03/2014 10:00

Fantasista bản VIP chap 202 [remake] 23/03/2014 21:00

Fantasista bản VIP chap 201 [remake] 23/03/2014 10:15

Fantasista bản VIP chap 200 [remake] 22/03/2014 14:13

Fantasista bản VIP chap 199 [remake] 22/03/2014 14:13

Fantasista bản VIP chap 198 [remake] 21/03/2014 10:25

Fantasista bản VIP chap 197 [remake] 21/03/2014 10:25

Fantasista bản VIP chap 196 [remake] 20/03/2014 01:09

Fantasista bản VIP chap 195 [remake] 20/03/2014 01:10

Fantasista bản VIP chap 194 [remake] 19/03/2014 23:33

Fantasista bản VIP chap 193 [remake] 19/03/2014 23:33

Fantasista bản VIP chap 192 [remake] 18/03/2014 22:34

Fantasista bản VIP chap 191 [remake] 18/03/2014 22:34

Fantasista bản VIP chap 190 [remake] 17/03/2014 23:37

Fantasista bản VIP chap 189 [remake] 17/03/2014 23:37

Fantasista bản VIP chap 188 [remake] 17/03/2014 01:50

Fantasista bản VIP chap 187 [remake] 16/03/2014 16:29

Fantasista bản VIP chap 186 [remake] 16/03/2014 16:26

Fantasista bản VIP chap 185 [remake] 15/03/2014 10:09

Fantasista bản VIP chap 184 [remake] 15/03/2014 10:09

Fantasista bản VIP chap 183 [remake] 14/03/2014 11:26

Fantasista bản VIP chap 182 [remake] 14/03/2014 11:25

Fantasista bản VIP chap 181 [remake] 14/03/2014 11:06

Fantasista bản VIP chap 180 [remake] 10/03/2014 11:20

Fantasista bản VIP chap 179 [remake] 09/03/2014 18:32

Fantasista bản VIP chap 178 [remake] 09/03/2014 18:32

Fantasista bản VIP chap 177 [remake] 09/03/2014 18:30

Fantasista bản VIP Chap 176 [remake] 07/03/2014 17:41

Fantasista bản VIP Chap 175 [remake] 07/03/2014 17:41

Fantasista bản VIP Chap 174 [remake] 07/03/2014 17:40

Fantasista bản VIP Chap 173 [remake] 05/03/2014 08:57

Fantasista bản VIP Chap 172 [remake] 05/03/2014 08:56

Fantasista bản VIP Chap 171 [remake] 05/03/2014 08:56

Fantasista bản VIP Chap 170 [remake] 05/03/2014 08:56

Fantasista bản VIP Chap 169 [remake] 05/03/2014 08:56

Fantasista bản VIP Chap 168 [remake] 05/03/2014 08:55

Fantasista bản VIP Chap 167 [remake] 05/03/2014 08:55

Fantasista bản VIP Chap 166 [remake] 05/03/2014 08:54

Fantasista bản VIP Chap 166 [remake] 05/03/2014 08:54

Fantasista bản VIP Chap 165 [remake] 02/03/2014 17:53

Fantasista bản VIP Chap 165 [remake] 05/03/2014 08:54

Fantasista bản VIP Chap 164 [remake] 02/03/2014 17:50

Fantasista bản VIP Chap 163 [remake] 02/03/2014 17:49

Fantasista bản VIP Chap 162 [remake] 27/02/2014 09:52

Fantasista bản VIP Chap 161 [remake] 27/02/2014 09:52

Fantasista bản VIP Chap 160 [remake] 27/02/2014 09:51

Fantasista bản VIP Chap 159 [remake] 27/02/2014 09:51

Fantasista bản VIP Chap 158 [remake] 27/02/2014 09:51

Fantasista bản VIP Chap 157 [remake] 27/02/2014 09:50

Fantasista bản VIP Chap 157 [remake] 27/02/2014 10:12

Fantasista bản VIP Chap 156 [remake] 27/02/2014 09:50

Fantasista bản VIP Chap 155 [remake] 27/02/2014 09:50

Fantasista bản VIP Chap 154 [remake] 27/02/2014 09:49

Fantasista bản VIP Chap 153 [remake] 27/02/2014 09:48

Fantasista bản VIP Chap 152 [remake] 27/02/2014 09:48

Fantasista bản VIP Chap 151 [remake] 27/02/2014 09:47

Fantasista bản VIP Chap 150 [remake] 27/02/2014 09:47

Fantasista bản VIP Chap 149 [remake] 27/02/2014 09:46

Fantasista bản VIP Chap 148 [remake] 27/02/2014 09:46

Fantasista bản VIP Chap 147 [remake] 27/02/2014 09:46

Fantasista bản VIP Chap 146 [remake] 27/02/2014 09:44

Fantasista bản VIP Chap 145 [remake] 27/02/2014 09:44

Fantasista bản VIP Chap 144 [remake] 27/02/2014 09:43

Fantasista bản VIP Chap 143 [remake] 13/02/2014 09:52

Fantasista bản VIP Chap 142 [remake] 13/02/2014 09:51

Fantasista bản VIP Chap 141 [remake] 11/02/2014 20:15

Fantasista bản VIP Chap 140 [remake] 11/02/2014 20:14

Fantasista bản VIP Chap 139 [remake] 09/02/2014 18:07

Fantasista bản VIP Chap 138 [remake] 09/02/2014 18:06

Fantasista bản VIP Chap 137 [remake] 09/02/2014 18:06

Fantasista bản VIP Chap 136 [remake] 03/02/2014 17:12

Fantasista bản VIP Chap 135 [remake] 03/02/2014 17:12

Fantasista bản VIP Chap 134 [remake] 03/02/2014 17:10

Fantasista bản VIP Ngoại truyện 2 28/03/2014 09:48

Fantasista bản VIP Ngoại truyện 1 28/03/2014 09:47

Fantasista bản VIP Ngoại truyện 28/03/2014 14:42

Fantasista bản VIP Chap 133 29/01/2014 17:43

Fantasista bản VIP Chap 132 29/01/2014 17:42

Fantasista bản VIP Chap 131 27/01/2014 09:37

Fantasista bản VIP Chap 130 27/01/2014 09:36

Fantasista bản VIP Chap 129 27/01/2014 09:36

Fantasista bản VIP CHap 128 27/01/2014 09:36

Fantasista bản VIP Chap 127 27/01/2014 09:35

Fantasista bản VIP Chap 126 01/01/2014 16:07

Fantasista bản VIP Chap 125 01/01/2014 16:07

Fantasista bản VIP Chap 124 01/01/2014 16:07

Fantasista bản VIP Chap 123 01/01/2014 16:06

Fantasista bản VIP Chap 122 28/12/2013 12:45

Fantasista bản VIP Chap 121 24/12/2013 11:28

Fantasista bản VIP Chap 120 20/12/2013 17:48

Fantasista bản VIP Chap 119 20/12/2013 17:47

Fantasista bản VIP Chap 118 16/12/2013 20:07

Fantasista bản VIP Chap 117 16/12/2013 20:06

Fantasista bản VIP chap 116 16/12/2013 20:06

Fantasista bản VIP Chap 115 12/12/2013 14:15

Fantasista bản VIP Chap 114 12/12/2013 14:14

Fantasista bản VIP Chap 113 10/12/2013 09:27

Fantasista bản VIP Chap 112 06/12/2013 18:25

Fantasista bản VIP Chap 111 04/12/2013 14:05

Fantasista bản VIP Chap 110 03/12/2013 17:18

Fantasista bản VIP Chap 109 03/12/2013 17:18

Fantasista bản VIP Chap 108 29/11/2013 00:09

Fantasista bản VIP Chap 107 25/11/2013 14:23

Fantasista bản VIP Chap 106 22/11/2013 11:45

Fantasista bản VIP Chap 105 18/11/2013 19:39

Fantasista bản VIP Chap 104 15/11/2013 12:59

Fantasista bản VIP Chap 103 10/11/2013 17:00

Fantasista bản VIP Chap 102 09/10/2013 00:23

Fantasista bản VIP Chap 101 29/09/2013 23:40

Fantasista bản VIP Chap 100 22/09/2013 23:44

Fantasista bản VIP Chap 99 16/09/2013 01:32

Fantasista bản VIP Chap 98 21/08/2013 22:25

Fantasista bản VIP Chap 97 21/08/2013 21:53

Fantasista bản VIP Chap 96 08/08/2013 15:48

Fantasista bản VIP Chap 95 08/08/2013 14:53

Fantasista bản VIP Chap 94 26/07/2013 12:43

Fantasista bản VIP Chap 93 26/07/2013 12:42

Fantasista bản VIP Chap 92 19/07/2013 15:04

Fantasista bản VIP Chap 91 19/07/2013 15:03

Fantasista bản VIP Chap 90 13/07/2013 01:57

Fantasista bản VIP Chap 89 12/07/2013 01:33

Fantasista bản VIP Chap 88 09/07/2013 14:45

Fantasista bản VIP Chap 87 08/07/2013 01:18

Fantasista bản VIP Chap 86 05/07/2013 01:32

Fantasista bản VIP Chap 85 04/07/2013 14:03

Fantasista bản VIP Chap 84 02/07/2013 14:02

Fantasista bản VIP Chap 83 01/07/2013 01:38

Fantasista bản VIP Chap 82 28/06/2013 12:09

Fantasista bản VIP Chap 81 26/06/2013 01:33

Fantasista bản VIP Chap 80 24/06/2013 13:29

Fantasista bản VIP Chap 79 22/06/2013 16:00

Fantasista bản VIP Chap 78 20/06/2013 02:31

Fantasista bản VIP Chap 77 18/06/2013 11:24

Fantasista bản VIP Chap 76 16/06/2013 10:53

Fantasista bản VIP Chap 75 14/06/2013 11:18

Fantasista bản VIP Chap 74 12/06/2013 13:17

Fantasista bản VIP Chap 73 10/06/2013 14:06

Fantasista bản VIP Chap 72 08/06/2013 22:35

Fantasista bản VIP Chap 71 06/06/2013 02:10

Fantasista bản VIP Chap 70 04/06/2013 01:37

Fantasista bản VIP Chap 69 02/06/2013 16:27

Fantasista bản VIP Chap 68 29/05/2013 13:48

Fantasista bản VIP Chap 67 27/05/2013 11:01

Fantasista bản VIP Chap 66 25/05/2013 02:01

Fantasista bản VIP Chap 65 22/05/2013 08:33

Fantasista bản VIP Chap 64 19/05/2013 15:31

Fantasista bản VIP Chap 63 16/05/2013 13:30

Fantasista bản VIP Chap 62 14/05/2013 13:19

Fantasista bản VIP Chap 61 13/05/2013 01:30

Fantasista bản VIP Chap 60 10/05/2013 01:58

Fantasista bản VIP Chap 59 08/05/2013 13:01

Fantasista bản VIP Chap 58 06/05/2013 01:39

Fantasista bản VIP Chap 57 04/05/2013 01:57

Fantasista bản VIP Chap 56 01/05/2013 11:59

Fantasista bản VIP Chap 55 29/04/2013 12:59

Fantasista bản VIP Chap 54 27/04/2013 13:19

Fantasista bản VIP Chap 53 25/04/2013 13:10

Fantasista bản VIP Chap 52 23/04/2013 13:11

Fantasista bản VIP Chap 51 14/04/2013 10:08

Fantasista bản VIP Chap 50 05/04/2013 12:56

Fantasista bản VIP Chap 49 02/04/2013 21:33

Fantasista bản VIP Chap 48 31/03/2013 01:16

Fantasista bản VIP Chap 47 29/03/2013 12:04

Fantasista bản VIP Chap 46 27/03/2013 01:40

Fantasista bản VIP Chap 45 25/03/2013 01:06

Fantasista bản VIP Chap 44 21/03/2013 11:31

Fantasista bản VIP Chap 43 19/03/2013 23:08

Fantasista bản VIP Chap 42 12/03/2013 12:11

Fantasista bản VIP Chap 41 11/03/2013 00:11

Fantasista bản VIP Chap 40 08/03/2013 13:11

Fantasista bản VIP Chap 39 06/03/2013 02:39

Fantasista bản VIP Chap 38 04/03/2013 12:24

Fantasista bản VIP Chap 37 02/03/2013 12:09

Fantasista bản VIP Chap 36 28/02/2013 03:02

Fantasista bản VIP Chap 35 27/02/2013 12:28

Fantasista bản VIP Chap 34 26/02/2013 20:47

Fantasista bản VIP Chap 33 25/02/2013 12:04

Fantasista bản VIP Chap 32 25/02/2013 11:56

Fantasista bản VIP Chap 31 25/02/2013 11:55

Fantasista bản VIP Chap 30 21/02/2013 11:59

Fantasista bản VIP Chap 29 10/02/2013 18:20

Fantasista bản VIP Chap 28 10/02/2013 18:20

Fantasista bản VIP Chap 27 30/01/2013 01:37

Fantasista bản VIP Chap 26 29/01/2013 12:22

Fantasista bản VIP Chap 25 28/01/2013 01:31

Fantasista bản VIP Chap 24 27/01/2013 01:43

Fantasista bản VIP Chap 23 26/01/2013 13:46

Fantasista bản VIP Chap 22 24/01/2013 12:05

Fantasista bản VIP Chap 21 22/01/2013 12:32

Fantasista bản VIP Chap 20 20/01/2013 22:22

Fantasista bản VIP Chap 19 18/01/2013 11:45

Fantasista bản VIP Chap 18 16/01/2013 12:05

Fantasista bản VIP Chap 17 14/01/2013 17:08

Fantasista bản VIP Chap 16 11/01/2013 13:07

Fantasista bản VIP Chap 15 09/01/2013 12:24

Fantasista bản VIP Chap 14 06/01/2013 12:09

Fantasista bản VIP Chap 13 02/01/2013 11:44

Fantasista bản VIP Chap 12 02/01/2013 11:44

Fantasista bản VIP Chap 11 02/01/2013 11:44

Fantasista bản VIP Chap 10 26/12/2012 12:05

Fantasista bản VIP Chap 9 22/12/2012 18:28

Fantasista bản VIP Chap 8 22/12/2012 18:27

Fantasista bản VIP Chap 7 27/10/2012 14:03

Fantasista bản VIP Chap 6 06/10/2012 09:45

Fantasista bản VIP Chap 5 01/10/2012 12:40

Fantasista bản VIP Chap 4 30/09/2012 09:03

Fantasista bản VIP Chap 3 30/09/2012 08:59

Fantasista bản VIP Chap 2 30/09/2012 08:58

Fantasista bản VIP Chap 1 30/09/2012 08:57

Hay ha dở gì cũng cmt 1 dòng nhé. Các coment của các bạn là động lực để chúng tôi làm tiếp đấy

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh MAR Góc đào truyện #10
  • truyện tranh HOÀNG PHI HỒNG full [Phần 1+2+3]
  • truyện tranh CAPTAIN TSUBASA : KID's DREAM Captain Tsubasa: Kid's Dream ( update full)
  • truyện tranh Beley - Con quay truyền thuyết Fix chap die, FULL
  • truyện tranh Tsubasa En La Liga Update chap 38 39 40. Một quả Boom nhỏ.
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hoặc đăng nhập để đăng lời bình!


Đang upload ảnh ...