Tứ Linh Truyện

Leader: Tứ Linh Truyện

Tham gia nhóm


Một nhóm dịch đóng đô tại blogtruyen

Châm ngôn của Tứ Linh "Dịch truyện vì sở thích, chừng nào hết thích thì ngừng dịch"

Thông tin liên lạc:
Fanpage
Group

Link donate tùy hỷ: 
QRCODE
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Tứ Linh Truyện Leader
Có 24 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

6. Dead Mount Death Play 47 393312 254
8. Ma vương yuri 15 36602 16
1 2