Tác giả Ashihara Daisuke

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. World Trigger 218 2.234.620 631

2. World Trigger - Remake 19 28.461 21

3. World Trigger Border Briefing File 8 4.716 1