Tác giả Cho Seok

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Lãnh Thổ Thủy Triều 2 2.656 1

2. Mắc Kẹt Trên Mặt Trăng 70 189.536 44

3. Người Hành Tinh 2 2.052 2

4. The Sound Of Your Heart 65 150.834 53