Tác giả Chưa cập nhật

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ảnh đế lão công ngoan ngoan ái 7 17.686 1

2. Hắc Xà Truyện 2 39.965 5

3. Hồ đế độc yêu 3 13.016 2

4. Khoai Lang & Sò Điệp 14 333.122 24

5. Tiên Thưởng Truyền Kỳ 2 28.491 6

6. Trêu tao đi nếu mày dám 5 32.908 44

7. Vương gia ngươi thật xấu xa 1 10.026 0

8. Xuân phong nhất độ cộng triền tình 33 23.196 1