Tác giả DC Comics .

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 89.712 0

2. Justice League 58 42.628 0

3. Justice League Dark 13 30.001 0

4. Swamp Thing 4 23.796 2