Tác giả Endou Tatsuya

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. CHỈNH CHỦ CỦA TEAM 23 351.720 22

2. In Bura! 15 549.386 302

3. Rengoku No Ashe !!! 1 25.021 12

4. Spy X Family 69 1.469.106 514

5. Tista 9 51.174 39