Tác giả Imai Kami

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Infinite Dendrogram 8 47.862 45

2. Needless 114 285.871 133