Tác giả KAGAMI Yuu

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Boku no Kanojo Sensei 2 50.789 50

2. Boku no Kanojo Sensei 1 16.670 13

3. Boku No Kanojo Sensei (Daisuki_imouto) 6 25.928 31

4. Kenshin no Keishousha 14 229.757 229