Tác giả Karuha

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ai ga Soko ni aru nara 1 47.431 5

2. Cuối tuần bí mật 1 6.621 2

3. The Steps of Adulthood 1 31.119 26