Tác giả Katou Motohiro

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. C.M.B. 22 70.957 7

2. Q.E.D 17 45.650 42

3. Q.e.d - Điều Phải Chứng Minh 28 74.679 14