Tác giả Kishimoto Masashi

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BORUTO ONESHOT MANGA 1 65.072 17

2. Karakuri 1 28.486 5

3. Mario 2 30.428 4

4. Naruto 705 43.857.060 6.183

5. Phụ chương NARUTO 1 45.559 6