Tác giả Nagatomo Kenji

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bartender 169 1.110.723 532

2. Hot Milk 19 58.744 2