Tác giả Okabe Uru

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Good Night World 52 334.478 92

2. Yajin 18 67.101 105