Tác giả R. Merryweather, Daniwae

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. The Crawling City 2 27.889 20

2. Urban Tales 1 25.121 12

3. Winter Moon - Siêu Phẩm 336 904.159 263