Tác giả R. Merryweather, Daniwae

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. The Crawling City 2 23.764 20

2. Urban Tales 1 21.257 12

3. Winter Moon 133 603.562 109