Tác giả SORACHI Hideaki

Có 5 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. [FTO] GINTAMA Collection 24 54.341 37

2. 13. 1 130.981 34

3. Gintama 662 8.855.781 1.173

4. Gintama x Sket Dance Crossover 1 53.418 53

5. Shirokuro - Oneshot 1 19.920 10