Tác giả Seo Kouji

Có 19 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. azusa 1 92.306 38

2. Cross Over 59 336.332 104

3. Fuuka 41 116.171 114

4. FUUKA 12 37.157 8

5. Fuuka 94 705.196 821

6. Fuuka (Special) 10 84.594 35

7. Half & Half 13 253.410 645

8. Half & Half 1 119.750 226

9. HITMAN 62 154.701 136

10. HITMAN 8 12.287 14

11. Kimi No Iru Machi 262 3.430.811 3.140

12. Love Letter - Seo Kouji 2 37.187 29

13. Loveplus Rinko Days 11 105.852 42

14. Princess Lucia 38 219.063 159

15. Quán Cà Phê Nữ Thần 19 85.540 68

16. Suzuka 167 1.373.894 207

17. Suzuka 2 3 65.922 20

18. w's 15 122.412 49

19. Yuna 1 51.576 24