Tác giả Shingo Honda

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kiriko 10 136.594 197

2. Psycho x Past: Những Vụ Án Giết Người Kỳ Quái 5 49.153 10

3. PSYCHO X PAST: NHỮNG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI KỲ QUÁI 27 87.119 29