Tác giả TANAKA Yutaka

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Ai-Ren (Người Tình) 47 634.792 290

2. Itoshi no Kana 24 73.142 74