Tác giả Takahashi Keitarou

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. DESTRO 016 1 6.244 5

2. Destro 246 3 72.249 31

3. DESTRO 246 [REMAKE] 6 33.859 54

4. Desutoro 246 11 199.672 256