Tác giả Toboso Yana

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kuroshitsuji 5 45.663 9

2. Kuroshitsuji 175 867.151 375

3. Kuroshitsuji Anthology Comic 1 32.863 5