Tác giả Tư Đồ Kiếm Kiều

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bạch Phát Quỷ 7 62.381 1

2. Bát Tiên Đạo 88 158.744 19

3. Cơ Giáp Viên Thần (Ape's God) 9 65.910 8

4. Cửu Long Thành Trại 1 33 393.650 14

5. Cửu Long Thành Trại 2 100 950.701 127

6. KING OF FIGHTERS ZILLION 14 45.836 4

7. Lộc đỉnh kí 60 390.693 37

8. Ngọa Hổ Tàng Long I-II 16 29.502 0

9. Quyền Đạo 12 48.851 11

10. Thần Chi Lĩnh Vực 37 87.437 6

11. Thiếu Niên Danh Bổ 1 35.729 8