Tác giả WLOP

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. GhostBlade 18 242.907 99

2. Ghost Blade 4 77.295 25

3. GhostBlade 12 21.570 17