Tác giả YAGI Norihiro

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Angel Densetsu 84 942.205 373

2. Claymore 161 5.221.787 2.630

3. Soukyuu no Ariadne 8 36.252 36