Tác giả Yusuke Murata

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Blust! 1 77.717 6

2. GOKIBURI BUSTER [Reup] 1 29.528 26

3. Lá chắn mắt 336 146 0

4. One-Punch Man 314 27.082.492 7.049