Tác giả Chu-Gong

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling Ss3 21 362.941 264

2. Solo Leveling 180 15.618.125 4.486