Tác giả Chu-Gong

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling Ss3 21 381.322 264

2. Solo Leveling 180 16.476.784 4.507