Tác giả DC Comics .

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 87.645 0

2. Justice League 58 40.987 0

3. Justice League Dark 13 28.522 0

4. Swamp Thing 4 22.316 2