Tác giả Fujiwara Aoi

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Alicia's Diet Quest 11 105.689 58

2. Ibara-Chan không thể nổi loạn 9 17.858 30

3. Ibara-Chan không thể nổi loạn 3 5.158 11