Tác giả Gi So-Ryeong

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling Ss3 21 362.940 264

2. Solo Leveling 180 15.618.092 4.486