Tác giả Giba-chan

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Elf-san kako-hen 2 45.670 32

2. The Apothecary Will Make This Battered Elf Happy 27 119.462 26