Tác giả Giba-chan

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Elf-san kako-hen 6 250.625 84

2. Jijo to Majju 2 11.116 10

3. Rock, Paper, Scissors 2 10.558 9

4. The Apothecary Will Make This Battered Elf Happy 48 364.775 140