Tác giả Gunchi Kiri

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. DEAR CALL 1 9.599 4

2. Sentaku no Toki 4 72.435 79

3. Tomi and the Rose 1 2.861 3