Tác giả Huynh Tran Gia Huy

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. SOL CITY 15 30.140 86

2. Truyền thuyết xích quỷ 1 23.839 3