Tác giả Jang Sung-Lak

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling 180 16.489.262 4.507

2. Solo Leveling [One Sword] 18 298.845 191