Tác giả Jang Sung-Lak

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Solo Leveling 180 15.618.113 4.486

2. Solo Leveling [One Sword] 18 288.883 191