Tác giả Kanazawa Shinnosuke

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kunoichi No Ichi 4 70.329 55

2. Ottoman 10 19.343 11

3. OTTOMAN: ÔNG CHỒNG QUỐC DÂN 16 185.508 93