Tác giả Kanazawa Shinnosuke

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kunoichi No Ichi 4 68.706 54

2. Ottoman 10 16.887 11

3. OTTOMAN: ÔNG CHỒNG QUỐC DÂN 13 128.789 79