Tác giả Katou Takuji

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Elf Droid 2 5.663 10

2. He Is A Magical Girl 7 14.523 17