Tác giả Kawamura Taku

Có 1 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kakegurui (Học viện đỏ đen)-Kakkokari 8 3.249 1