Tác giả nanao nanaki

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Helck Manga 157 2.305.609 2.033

2. Verndio - Sử thi về mộng kiếm 15 50.954 64