Tác giả SANDROVICH Yabako

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Danberu Nan Kiro Moteru? 3 72.138 87

2. Kengan Ashura: Tuyển Tập Phụ Lục Extra 3 2.217 1

3. Kengan Omega 128 1.385.181 285