Tác giả SHIINO Midori

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kimi wa mendou na fiancee 9 14.875 4

2. Poison Candy 1 4.478 3