Tác giả Yamamura Hajime

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kamunagara 5 99.320 3

2. Black Lagoon - Eda Initial Stage 6 27.387 30